Alkaen 18

Seuraavat sivut on tarkoitettu vain aikuisille. Sisäänkirjautumalla vahvistat, että olet vähintään 18-vuotias.

Kategoriat

Uutiskirje

Tämä käännös on niin sanottu kohteliaisuuskäännös. Tämä käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Vain saksankielisten yleisten sopimusehtojemme nykyinen versio on oikeudellisesti sitova.

Yleiset sopimusehdot ja kuluttajatiedot

Käännökset muille kielille ovat vain tiedoksi ja ne on ymmärrettävä niin sanottuina kohteliaisuuskäännöksinä. Ainoastaan saksankieliset yleiset sopimusehdot ja kuluttajatiedot ovat oikeudellisesti sitovia.

MEO Vertriebs GmbH:n yleiset sopimusehdot ja kuluttajatiedot, heinäkuusta 2021 alkaen, jäljempänä -MEO-.
§ 1 Yleistä ja soveltamisala

1.) Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin tilauksiin, jotka tehdään MEO Vertriebs GmbH:n verkkokaupan ja verkkosivujen kautta.

2.) Näissä ehdoissa tarkoitetut kuluttajat ovat luonnollisia henkilöitä, jotka tekevät oikeustoimen sellaista tarkoitusta varten, jota ei voida lukea heidän kaupalliseen tai itsenäiseen ammatilliseen toimintaansa. Näissä ehdoissa tarkoitetut yrittäjät ovat luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä tai oikeustoimikelpoisia henkilöyhtiöitä, jotka oikeustoimen tehdessään toimivat harjoittaessaan kaupallista tai itsenäistä ammattitoimintaansa. Tukkukauppiaat ovat yrittäjiä, jotka saavat meiltä tähän tarkoitukseen erillisen tukkukauppiaaksi pääsyn vastaavan akkreditoinnin ja tilausmäärien kautta; yrittäjiä koskevia määräyksiä sovelletaan luonnollisesti myös heihin. Näissä ehdoissa tarkoitettuja asiakkaita ovat sekä kuluttajat että yrittäjät ja tukkukauppiaat.

3.) Poikkeavat, ristiriitaiset tai täydentävät yleiset sopimusehdot eivät tule sopimuksen osaksi, vaikka ne olisivat tiedossa, ellei niiden pätevyydestä ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu.

§ 2 Sopimuksen tekeminen, itsetoimitusvarauma

1.) Tarjouksemme ovat muuttuvia. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin sekä muodon, värin ja/tai painon muutoksiin kohtuullisissa rajoissa.

2.) Tilaamalla tavaran asiakas antaa sitovan vakuutuksen siitä, että hän haluaa ostaa tilatut tavarat.

3.) Jos kuluttaja tilaa tavarat sähköisesti, vahvistamme tilauksen vastaanottamisen viipymättä. Pelkkä vastaanottovahvistus asiakkaalle ei tarkoita tilauksen sitovaa hyväksymistä. Vastaanottovahvistus voidaan kuitenkin yhdistää hyväksymisilmoitukseen. Hyväksyminen tapahtuu kirjallisesti tai toimittamalla tavarat asiakkaalle. Ennen sitovaa hyväksyntää meidän puoleltamme asiakkaalla ei ole laillista oikeutta toimitukseen. Meillä on oikeus kieltäytyä hyväksymästä tilausta - esimerkiksi tarkistettuamme asiakkaan luottokelpoisuuden. Meillä on oikeus rajoittaa tilaus tavanomaisiin kotitalousmääriin.

§ 3 Toimitus; itsetoimituksen varaaminen

1.) Ellei tarjouksessa toisin mainita, toimitusaika on 3-5 päivää. Ennakkomaksulla maksettaessa toimitusaika alkaa sitä päivää seuraavana päivänä, jona maksumääräys on annettu tilisiirtopankille; muilla maksutavoilla se alkaa sopimuksen tekemistä seuraavana päivänä ja päättyy määräajan viimeisen päivän lopussa. Jos määräajan viimeinen päivä osuu lauantaille, sunnuntaille tai toimituspaikan valtion tunnustamalle juhlapäivälle, tilalle tulee seuraava arkipäivä.

2.) Jos kaikkia tilattuja tuotteita ei ole varastossa, meillä on oikeus tehdä osatoimituksia kustannuksellamme, mikäli se on sinulle kohtuullista.

3.) Jos tavaran toimitus epäonnistuu sinun virheestäsi huolimatta kolmesta toimitusyrityksestä, voimme peruuttaa sopimuksen. Kaikki suoritetut maksut palautetaan välittömästi.

4.) Sopimuksen edellytyksenä on, että tavarantoimittajamme toimittavat tavarat meille oikein ja ajallaan. Tämä pätee vain siinä tapauksessa, että emme ole vastuussa toimituksen laiminlyönnistä, erityisesti jos toimittajamme kanssa on tehty yhtenevä suojaustapahtuma. Asiakkaalle on ilmoitettava välittömästi palvelun puuttumisesta. Vastike palautetaan välittömästi tai toimitetaan samanarvoinen tai arvokkaampi korvaava tuote. Jos tavara ei miellytä meitä, se voidaan palauttaa kustannuksellamme.

§ 4 § Omistuksenpidätys

1.) Kuluttajien kanssa tehdyissä sopimuksissa pidämme tavaran omistusoikeuden itsellämme siihen asti, kunnes kaikki käynnissä olevasta liikesuhteesta johtuvat saatavat on kokonaan maksettu.

2.) Asiakas on velvollinen kohtelemaan tavaraa huolellisesti. Jos huolto- ja tarkastustyöt ovat välttämättömiä, asiakkaan on tehtävä ne säännöllisesti omalla kustannuksellaan.

3.) Asiakas on velvollinen ilmoittamaan meille välittömästi kolmansien osapuolten pääsystä tavaroihin, esimerkiksi takavarikointitapauksessa, sekä tavaroille aiheutuneista vahingoista tai niiden tuhoutumisesta. Asiakkaan on ilmoitettava meille välittömästi tavaran omistusoikeuden vaihtumisesta ja omasta asuinpaikkansa muutoksesta.

4.) Meillä on oikeus peruuttaa sopimus ja vaatia tavaran palauttamista, jos asiakas toimii sopimusrikkomuksellisesti, erityisesti jos asiakas on maksuhäiriöinen tai jos hän rikkoo tämän määräyksen 2. ja 3. kohdan mukaista velvollisuuttaan.

5.) Yrittäjällä on oikeus myydä tavara edelleen tavanomaisessa liiketoiminnassaan. Hän luovuttaa täten meille kaikki laskun määrän suuruiset saatavat, jotka hänelle syntyvät jälleenmyynnin seurauksena kolmannelle osapuolelle. Hyväksymme luovutuksen. Luovutuksen jälkeen yrittäjä on oikeutettu perimään saatavan. Pidätämme oikeuden periä saatavan itse heti, kun yrittäjä ei asianmukaisesti täytä maksuvelvoitteitaan ja on maksuhäiriöinen.

§ 5 Peruuttamisoikeus

1.) Tutustu seuraaviin tietoihin, jotka koskevat tilauksen peruuttamista verkkokaupastamme.

Kuluttajilla on oikeus peruuttaa tilaus seuraavien säännösten mukaisesti:

------------------

Peruutusohjeet
Peruuttamisoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus neljäntoista päivän kuluessa ilman perusteluja.

Peruuttamisaika on neljätoista päivää siitä päivästä lukien...

- jolloin sinä tai nimeämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on ottanut tavarat haltuunsa, jos olet tilannut yhden tai useamman tavaran osana yhtä tilausta ja tavarat tai tavarat toimitetaan yhtenäisesti;

- jolloin sinä tai nimeämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on ottanut viimeiset tavarat haltuunsa. jos olet tilannut useita tavaroita osana yhtä tilausta ja tavarat toimitetaan erikseen;

- jolloin sinä tai nimeämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on ottanut haltuunsa viimeisen osittaislähetyksen tai viimeisen tavaran. jos olet tilannut tavaroita, jotka toimitetaan useina osalähetyksinä tai kappaleina;

------------------

Jos useampi edellä mainituista vaihtoehdoista soveltuu, peruuttamisaika alkaa vasta, kun sinä tai sinun nimeämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on ottanut haltuunsa viimeisen tavaran tai viimeisen osalähetyksen tai viimeisen kappaleen.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi sinun on ilmoitettava meille, MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, D-45699 Herten, Saksa, puh. 02366 500 500, faksi 02366 / 500 510, sähköposti [email protected], päätöksestäsi peruuttaa tämä sopimus selkeällä ilmoituksella (esim. postitse, faksilla tai sähköpostitse lähetetyllä kirjeellä). Peruutusajan noudattamiseksi riittää, että lähetät peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevan viestisi ennen peruutusajan päättymistä. Voit täyttää ja lähettää peruutuslomakkeen mallin tai muun selkeän ilmoituksen verkkosivuillamme http://www.meo.de/catalog/widerrufsformular.php, myös sähköisesti. Jos käytät tätä mahdollisuutta, lähetämme sinulle viipymättä (esim. sähköpostitse) vahvistuksen peruutuksen vastaanottamisesta.

Peruutuksen seuraukset

Jos peruutat tämän sopimuksen, palautamme kaikki sinulta saamamme maksut, toimituskulut mukaan lukien (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka johtuvat siitä, että olet valinnut muun toimitustyypin kuin halvimman tarjoamamme vakiotoimituksen), välittömästi ja viimeistään neljäntoista vuorokauden kuluessa siitä päivästä, jona saimme ilmoituksen tämän sopimuksen peruuttamisesta. Käytämme tätä takaisinmaksua varten samaa maksuvälinettä, jota käytit alkuperäisessä kaupassa, ellei kanssasi ole nimenomaisesti toisin sovittu; sinulta ei missään tapauksessa peritä maksuja tästä takaisinmaksusta.

Voimme kieltäytyä maksamasta takaisinmaksua ennen kuin olemme saaneet tavarat takaisin tai ennen kuin olet todistanut, että olet palauttanut tavarat, sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi. Sinun on palautettava tai luovutettava tavarat meille välittömästi ja joka tapauksessa viimeistään neljäntoista päivän kuluttua siitä päivästä, jona ilmoitat meille tämän sopimuksen peruuttamisesta. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetätte tavarat ennen neljäntoista päivän määräajan päättymistä. Teidän on vastattava tavaran palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista.

Olette vastuussa ainoastaan tavaran arvon alenemisesta, joka johtuu muusta kuin tavaran luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan selvittämiseksi tarvittavasta käsittelystä.

------------------

Peruuttamisoikeutta ei sovelleta

- etäsopimuksiin, jotka koskevat sellaisten tavaroiden toimittamista, jotka eivät ole tehdasvalmisteisia ja joiden valmistuksessa kuluttajan yksilöllisellä valinnalla tai määrittelyllä on ratkaiseva merkitys tai jotka on selvästi räätälöity kuluttajan henkilökohtaisten tarpeiden mukaan;

Peruuttamisoikeus päättyy ennenaikaisesti etäsopimusten osalta

- sellaisten sinetöityjen tavaroiden toimitukseen, jotka eivät terveydensuojelu- tai hygieniasyistä sovellu palautettaviksi, jos sinetti on poistettu toimituksen jälkeen;

- sellaisten tavaroiden toimitukseen, jotka ovat luonteensa vuoksi sekoittuneet erottamattomasti muihin tavaroihin toimituksen jälkeen;

Pyydämme välttämään vahingoittumista ja saastumista. Palauta tavarat meille mahdollisuuksien mukaan alkuperäispakkauksessa kaikkine lisävarusteineen ja pakkauksen osineen. Käytä tarvittaessa suojaavaa ulkopakkausta. Jos sinulla ei ole enää alkuperäispakkausta, käytä sopivaa pakkausta, joka takaa riittävän suojan kuljetusvaurioita vastaan, jotta vältytään virheellisen pakkauksen aiheuttamista vahingoista johtuvilta korvausvaatimuksilta. Huomaa, että nämä menettelytavat eivät ole edellytys peruutusoikeuden tehokkaalle käyttämiselle.

§ 6 Korvaus

1.) Tarjottu kauppahinta on sitova. Kauppahinta sisältää lakisääteisen arvonlisäveron. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tapahtuvista verollisista toimituksista (laskun arvo alle 135,00 Englannin puntaa) laaditaan vain yksinkertaistettuja laskuja (ei arvonlisäverollisia laskuja), koska kyseessä ovat toimitukset loppuasiakkaille. Postimyynnissä ostohintaan lisätään kiinteä toimitusmaksu. Asiakkaalle ei aiheudu lisäkustannuksia tilattaessa etäviestimellä. Asiakas voi maksaa ostohinnan käteisellä toimituksen yhteydessä, pankkisiirrolla tai luottokortilla. Jos maksu suoritetaan luottokortilla, ennakkovaraus tehdään ilman veloitusta tilausta tehtäessä. Summa veloitetaan toimituksen yhteydessä (osatoimitusten osalta osamäärä ja toimituskulut suhteellisesti; myöhempien toimitusten osalta osamäärä ja toimituskulut suhteellisesti). Jos maksu suoritetaan käteisellä toimituksen yhteydessä, tavarantoimittaja perii paikan päällä 10,00 euron lisämaksun.

2.) Asiakas sitoutuu maksamaan kauppahinnan viimeistään 10 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Tämän määräajan päätyttyä asiakas on maksuviivästynyt.

3.) Asiakkaalla on oikeus kuittaukseen vain, jos hänen vastasaatavansa on laillisesti vahvistettu, tunnustettu tai perustuu samaan sopimussuhteeseen. Asiakas voi käyttää pidätysoikeutta vain, jos hänen vastasaatavansa perustuu samaan sopimussuhteeseen.

§ 7 § Vähimmäisliikevaihto / vähimmäismäärälisä tukkukauppiaille

Jotta tukkukauppa-asiakkaamme voisivat hyötyä vastaavista hintaeduista, heille on sovittu 500,00 euron (netto) vähimmäisliikevaihdosta tilausta kohden. Jos tämä alitetaan kertaalleen, meillä on oikeus periä 50 euron vähimmäismäärälisä, johon lisätään arvonlisävero.

§ 8 Riskin siirtyminen

1.) Jos ostaja on yrittäjä, vaaranvastuu vahingossa tapahtuvasta katoamisesta ja vahingossa tapahtuvasta huononemisesta siirtyy ostajalle, kun tavara on luovutettu, kun tavara on luovutettu huolitsijalle, rahdinkuljettajalle tai muulle henkilölle tai laitokselle, joka on nimetty suorittamaan lähetys.

2.) Jos ostaja on yrittäjä, vaaranvastuu vahingossa tapahtuvasta katoamisesta ja vahingossa tapahtuvasta huononemisesta siirtyy ostajalle, kun tavara on luovutettu.) Jos ostaja on kuluttaja, riski myydyn tavaran vahingossa tapahtuvasta katoamisesta ja vahingossa tapahtuvasta huononemisesta siirtyy ostajalle vasta, kun tavara on luovutettu, myös silloin, kun kyseessä on lähetyskauppa. Jos ostaja on vastaanottovelvollisuuden laiminlyönyt, tämä rinnastetaan luovutukseen.

§ 9 Takuu

1.) Sovelletaan lakisääteistä takuuta, jollei jäljempänä toisin määrätä.

2.) Jos ostaja on yrittäjä, annamme aluksi takuun tavaran virheistä harkintamme mukaan korjaamalla tai vaihtamalla tavaran.

3.) Yrittäjien on ilmoitettava kirjallisesti ilmeisistä virheistä kahden viikon kuluessa tavaran vastaanottamisesta; muussa tapauksessa takuuvaatimuksen esittäminen on poissuljettu. Määräajan noudattamiseksi riittää oikea-aikainen lähettäminen. Yrittäjä kantaa täyden todistustaakan kaikista reklamaatiovaatimuksista, erityisesti itse virheestä, virheen havaitsemisajankohdasta ja virheilmoituksen oikea-aikaisuudesta.

4.) Yrittäjien osalta takuuaika on yksi vuosi tavaran toimittamisesta. Tätä ei sovelleta, jos asiakas ei ole ilmoittanut meille ilmeisistä virheistä hyvissä ajoin (tämän määräyksen kohta 2). Kuluttajien osalta vanhentumisaika on kaksi vuotta tavaran vaaran siirtymisestä. Käytettyjen tavaroiden osalta vanhentumisaika on yksi vuosi tavaran vaaran siirtymisestä.

5.) Jos ostaja on yrittäjä, tavaran laadusta katsotaan sovituksi ainoastaan valmistajan tuoteseloste. Valmistajan julkiset lausunnot, myynninedistämistoimet tai mainonta eivät ole sopimuksenmukainen kuvaus tavaran laadusta.

6.) Asiakas ei saa meiltä mitään takuita oikeudellisessa mielessä. Valmistajan takuut jäävät tästä huolimatta voimaan.

§ 10 Vastuunrajoitukset

1.) Lievästi huolimattomien sopimusvelvoitteiden laiminlyöntien osalta vastuumme rajoittuu tavaralajin mukaan ennakoitavissa olevaan, välittömään, sopimukselle tyypilliseen keskivertovahinkoon. Tämä koskee myös laillisten edustajiemme tai sijaistemme lievästi tuottamuksellisia velvollisuusrikkomuksia. Emme vastaa yrittäjiä kohtaan vähäpätöisten sopimusvelvoitteiden lievästi huolimattomista rikkomisista

2.) Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät koske tuotevastuusta johtuvia asiakkaan vaatimuksia. Vastuunrajoituksia ei myöskään sovelleta, jos kyseessä on meistä johtuva ruumiin- tai terveysvahinko tai jos asiakas menettää henkensä tai jos hän on rikkonut olennaisia sopimusvelvoitteita. Olennaiset sopimusvelvoitteet ovat abstrakteja velvoitteita, joiden täyttäminen on välttämätöntä sopimuksen asianmukaisen toteuttamisen kannalta ja joiden noudattamiseen sopijapuoli voi säännöllisesti luottaa.

§ 11 Tekijänoikeudet ja käyttösopimukset

1.) Ostaessaan ja/tai myydessään MEO-tuotteita asiakas ei hanki MEO-logoa tai tuotemerkkejämme koskevia kaupallisia käyttöoikeuksia lakisääteisten määräysten lisäksi.

2.) Tämä ei erityisesti oikeuta asiakasta kopioimaan, käyttämään ja/tai käyttämään huomattavin tuotanto- ja kustannuksin luotuja tuotevalokuviamme ja/tai tuotetekstejämme edes osittain. Tätä tarkoitusta varten teemme erillisiä käyttösopimuksia, jotka teemme valittujen asiakkaiden kanssa. Ryhdymme oikeustoimiin käyttökiellon rikkomista vastaan. Muiden vahingonkorvausten lisäksi pidätämme oikeuden erityisesti periä luvattomasta käytöstä vastaavat lisenssimaksut.

§ 12 Kuluttajariitojen ratkaisemisesta annettu laki (VBSG)

1.) Emme osallistu riitojenratkaisumenettelyyn kuluttajasovittelulautakunnassa.

§ 13 Loppumääräykset

1.) Sovelletaan Saksan liittotasavallan lakia, lukuun ottamatta YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista.

2.) Jos asiakas on kauppias, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai julkisoikeudellinen erityisrahasto, yksinomainen oikeuspaikka kaikissa tästä sopimuksesta johtuvissa riita-asioissa on kotipaikkamme tai Düsseldorf. Sama pätee, jos asiakkaalla ei ole yleistä oikeuspaikkaa Saksassa tai jos hänen asuinpaikkansa tai vakituinen asuinpaikkansa ei ole tiedossa kanteen nostamishetkellä.

3.) Jos asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen yksittäiset määräykset, mukaan lukien nämä yleiset sopimusehdot, ovat tai tulevat kokonaan tai osittain pätemättömiksi, tämä ei vaikuta muiden määräysten pätevyyteen. Kokonaan tai osittain pätemätön määräys korvataan määräyksellä, jonka taloudellinen vaikutus on mahdollisimman lähellä pätemättömän määräyksen vaikutusta.

Tietoja sopimusten tekemisestä sähköisessä kaupankäynnissä
1. Sähköisen kaupankäynnin yhteydessä tehtävät sopimukset ovat voimassa. Sopimuskumppani

Sopimuskumppanisi on:

MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, D-45699 Herten, Saksa, Fax: 02366 / 500510, eMail: [email protected]

2. Sopimuskumppanisi on: MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, D-45699 Herten, Saksa. Sopimuksen tekeminen sähköisessä kaupankäynnissä, sopimuskieli

Sopimuksen tekemiseen sähköisessä kaupankäynnissä sovelletaan edellä mainittuja yleisiä sopimusehtojamme (ks. edellä).

Sopimus tehdään yksinomaan saksaksi.

3. Tavaran olennaiset ominaisuudet, tiedot, maksu ja toimitus

Tavaran olennaiset ominaisuudet löytyvät verkkokaupassamme olevasta tuotekuvauksesta. Maksu ja toimitus tapahtuvat yleisten sopimusehtojemme (ks. edellä) ja verkkosivuillamme olevien asiakastietojemme mukaisesti.

4. Sopimustekstin tallentaminen

Jos kuluttaja tilaa tavaran sähköisesti, tallennamme sopimustekstin ja lähetämme sen asiakkaalle pyynnöstä yhdessä näiden yleisten sopimusehtojen kanssa sähköpostitse.

5. Sopimusehdotsopimuksen tekemiseen johtavat tekniset vaiheet, korjausmahdollisuudet

Asiakas tekee tarjouksensa tilauslomakkeemme kautta seuraavan menettelyn mukaisesti:

Kun olet löytänyt haluamasi tuotteen, voit sijoittaa sen ostoskoriin sitoumuksetta klikkaamalla sitä. Voit tarkastella ostoskorin sisältöä milloin tahansa sitoumuksetta klikkaamalla ostoskoria. Voit myös poistaa tuotteita ostoskorista milloin tahansa. Jos haluat ostaa ostoskorissa olevat tuotteet, napsauta kassapainiketta. Tilaus hyväksytään yleisten käyttöehtojemme mukaisesti (ks. edellä).

Ennen tilauksen lähettämistä voit milloin tahansa tarkistaa merkintöjäsi uudelleen ja korjata ne ennen lopullista lähettämistä. Klikkaamalla Osta-painiketta viimeistelet tilausprosessin. Prosessi voidaan peruuttaa milloin tahansa sulkemalla selainikkuna.

6. Lisätietoja

Nämä tiedot eivät ole tyhjentäviä. Muita sopimusta edeltäviä tiedonantovelvoitteita annetaan suoraan tarjotun tuotteen yhteydessä ja osana tilausprosessia.

Paristoasetuksen mukainen tiedonantovelvollisuus

Paristojen tai akkujen myynnin tai paristoja tai akkuja sisältävien laitteiden toimittamisen yhteydessä olemme myyjänä velvollisia ilmoittamaan ostajalle paristoasetuksen (BatterieVO) mukaisesti seuraavaa:

Paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Loppukäyttäjänä olet lain mukaan velvollinen palauttamaan käytetyt paristot. Käytön jälkeen voit palauttaa paristot maksutta myyntipisteeseen (MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, 45699 Herten) tai lähialueellasi (esim. kuntien keräyspisteisiin). Voit myös palauttaa akut meille postitse. Haitallisia aineita sisältävät paristot tai akut on merkitty yliviivatun roskapöntön symbolilla. Haitta-aineen kemiallinen nimi löytyy tämän roskakorisymbolin vierestä. Cd tarkoittaa kadmiumia, Pb lyijyä ja Hg elohopeaa.